Партньори в проекта

Проектът е по инициатива на Института по Интеркултурна комуникация на Университета “Лудвиг Максимилиан” Мюнхен (заявяваща институция) в партньорско сътудничество с други осем университета от четири страни (Гърция, Великобритания, България, Турция). 

Юлиана Рот

Институт по Интеркултурна комуникация на Университета “Лудвиг Максимилиан” Мюнхен (ФР Германия)

Алоис Моосмюлер

Институт по Интеркултурна комуникация на Университета “Лудвиг Максимилиан” Мюнхен (ФР Германия)

Марк Хермекинг

Институт по Интеркултурна комуникация на Университета “Лудвиг Максимилиан” Мюнхен (ФР Германия)

Анастасия Кесиду

Факултет по философия и педагогика на Университета “Аристотел” Солун
(Гърция)

Василики Пападополу

Факултет по основна училищна педагогика на Университета “Аристотел” Флорина
(Гърция)

Ребека Фонг

Център за европейски изследвания, Университет на Западна Англия, Бристол (Великобритания)


Пенелопе Харнет


Педагогически факултет, Университет на Западна Англия, Бристол
(Великобритания)


Ана Димова

Факултет за хуманитарни науки на Шуменския университет “Еп. Константин Преславски” (България)


Пламен Макариев


Философски факултет на Софийския университет “Св. Климент Охриндски”
(България)Аскер Картари


Факултет по комуникативни науки на Университета в Анкара
(Турция)Гьонюл Акчемете


Педагогически факултет на Университета в Анкара
(Турция)


 
Design und Realisierung | www.KanterMedia.de | Kanter Media Deutschland