Финансиране на проекта

Проектът EMIL се финансира от Европейската комисия, Генерална дирекция Образование и култура, програма СОКРАТ – дейност КОМЕНСКИ 2.1., както и от Института по Интеркултурна комуникация на Университета “Лудвиг Максимилиан” Мюнхен.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Европейската Комисия. Отговорността за съдържанието носи единствено авторът. Комисията не отговаря за по-нататъшната употреба на съдържащите се в него данни.
 

 Европейска комисия,
Генерална дирекция
образование и култура,
Програма Сократ,
Дейност Коменски 2.1.
 Институт по
Интеркултурна комуникация,
Мюнхенски университет

 Университет
“Лудвиг Максимилиан”
Мюнхен

Design und Realisierung | www.KanterMedia.de | Kanter Media Deutschland