Институт по Интеркултурна комуникация на Университета “Лудвиг Максимилиан” Мюнхен
OettingenStraße 67
D - 80538 München


Отговорен за съдържанието:

Д-р Марк Хермекинг - Институт по Интеркултурна комуникация

Телефон: 0049 89 2180 9617
Телефакс: 0049 89 2180 9602

 
Design und Realisierung | www.KanterMedia.de | Kanter Media Deutschland