EMIL projesi, Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi Kültürlerarası İletişim Enstitüsü’nün (başvuru sahibi), dört başka ülkeden sekiz ortak (GR, UK, BG, TR) ile işbirliğini içeren bir girişimidir. 

Juliana Roth

Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi Kültürlerarası İletişim Enstitüsü,
Almanya

Alois Moosmüller

Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi Kültürlerarası İletişim Enstitüsü,
Almanya

Marc Hermeking

Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi Kültürlerarası İletişim Enstitüsü,
Almanya

Anastasia Kesidou

Selanik Aristoteles Üniversitesi Felsefe ve Pedagoji Bölümü,
Yunanistan

Wassiliki Papadopoulou

Selanik Aristoteles Üniversitesi, İlkokul Eğitimi Fakültesi,
Florina, Yunanistan

Rebecca Fong

Batı İngiltere Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Merkezi,
Bristol, İngiltere

Penelope Harnett

Batı İngiltere Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi,
Bristol, İngiltere

Ana Dimova

Konstantin Preslavsky Üniversitesi Eğitim Fakültesi,
Şumen, Bulgaristan

Plamen Makariev

Kliment Ohridski Üniversitesi Felsefe Fakültesi,
Sofya, Bulgaristan

Asker Kartarı

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi,
Ankara, Türkiye

Gönül Akcamete

Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi,
Ankara, Türkiye

 
Design und Realisierung | www.KanterMedia.de | Kanter Media Deutschland