Proje İsmi:

EMIL – Kültürlerarası öğretmen yetiştirme ve geliştirilmesi için  Avrupa modülasyon programı


Proje Taslağı:

EMIL projesinin temelinde yatan fikir, Almanya, Bulgaristan, Yunanistan, İngiltere ve Türkiye gibi ortak kuruluşlarla birlikte, akademik örf adetleri dikkate alarak, eğitim sistemlerini ve toplumsal sorunları ile (azınlık sorunu, göç, Avrupa`ya uyum sağlama süreci, AB`ye yaklaşım vb.) kültürlerarası yeterliği ilkokul öğretmeni yetiştirme ve geliştirme programlarıyla bağlantılandıran bir Avrupa modüler programını geliştirip Avrupa sınırları içerisinde ulaşılabilir kılmaktır.
Böylece bu proje bir boşluğu doldurmuş olacak: Kültürlerarası yeterlik projeye katılan hiç bir ortak ülkenin öğretmek yetiştirme ve hizmet içi eğitim programlarının bir parçası değildir.

Hedef Grubu

Öğretmen yetiştirme ve geliştirme sürecine katılan öğretim üyelerine yönelik olan bu projenin ağırlığı ilkokul eğitimi ve ayrıca ilkokul öğretmenliğine başlamış ya da başlamak üzere olan öğretmenlere yöneliktir.

Hedefleri

Projenin en önemli hedefleri,
… kültürlerarasi yeterliği ilkokul öğretmenlerinin eğitimi ve geliştirilmesi sürecinin kökleşmesine yol acacak (bu curricula icin de geçerli) uzun süreli ve gelecekteki temel yeterliklerden biri haline getirmek;
… gelecekte ilkokul öğretmenliği yapacak veya yapmakta olan öğretmenlerimize başka kültürlere ve kültürel ortamlara karşı duyarlılık sağlamak;
… gelecekte ilkokul öğretmenliği yapacak veya yapmakta olan öğretmenlerimize azınlıklarla ilişkilerinde duyarlı olmalarını sağlamak ve böylece demokrasi ve toleransın gelişmesine katkıda bulunmak;
… öğretmen yetiştirme ve hizmetiçi eğitimi sürecinde bir Avrupa boyutunu verebilmek ve Avrupai bir öğretmen profili yaratma sürecine katkıda bulunmak;
… başlangıçta ortak kuruluşları içerecek şekilde, Avrupa ağ mekanizmasında temel taşını koyabilmek;
… Türkiye`nin AB üyeliğine katkıda bulunmak ki bu zaten ana konu olmakla birlikte Türkiye’nin de bu projeye aktif ve eşit haklarla katılması teminat altına alınmıştır.

Projenin Evreleri
Proje toplam üç evreden oluşuyor (bkz. Çalışma Program Taslağı):

I) Kültürlerarası yeterliğin, öğretmen eğitimi ve gelişimi programlarıyla bağlantılandırılmasıyla ilgili Avrupa modülasyon programını geliştirmek (=teorik seviyede)

II) ortak kuruluşlardan katılan öğretim elemanlarıyla iki deneme süreci ve buna bağlı olarak her bir ortak ülkelerden secim ile,  öğretmen adaylarına Münih/Almanya`daki kuruluşta deneme şansı (öngörülen koşul COMENIUS 2.2.a – faaliyet programına katılım) ve tekrar bir seçimden sonra Avrupa modülasyon programının tamamen hazırlanması (= pratik seviyede)

III) proje sonuçlarını, öğretmen eğitimi ve geliştirilmesinde kullanılabilecek bir el kitabı haline getirilmesi. Bu el kitabı katılan ülkelerin ana dillerine tercüme edilecektir.

Bu proje iki sene sürecektir (01.11.2004 – 30.09.2006). COMENIUS kurs veri bankasına kaydedilecek bu eğitim programı Avrupa çapında ulaşılabilir olacaktır.

 
Design und Realisierung | www.KanterMedia.de | Kanter Media Deutschland