Proje: EMIL

 Öğretmen Eğitimi Ve Hizmetiçi Eğitimi Icin Kültürlerarası Eğitim Programı (İlkokul Eğitimi)

 Proje akışı içindeki
 evre

 Sonuçlar

 Etkinlikler

Etkinlik
başlangıcı
ve bitişi için
öngörülen
tarihler

Katılan Ortaklar / Kişiler

Safha I: Modülasyon Programinin Teorik Gelisimi

 1 Yönetim

 

 

01.11.2004 - 31.10.2006

IKK (Moosmüller, Roth)

 2 Proje Tasarımı

Proje Taslağı

Homepage

Proje Koordinasyonu

Taslak hazırlama ve Homepage`in
teknik tasarımı

01.11. - 30.11.2004

IKK (Hermeking)

dışarıdan

 3 Sorunlu durumlar
 / Avrupa
 çerçevesinde ve
 ortak ülkeler
 arasında gerekli
 analiz

 

Tartışma Konuları


Her birine için
Working Paper  Working Paper

Working Paper

Araştırma çalışmaları/ Değerlendirme

Kavram „İlkokul Eğitiminde
Kültürlerarası Yeterlik“ 

Ulusal İhtiyaç Analizi (çeşitli akademik
gelenek ve Eğitim sistemlerini vb
dikkate alarak)


Avrupai Eğitim Alanı

Avrupa Modülasyon Programına
yönelik istekler/ Melodik Başlangıç

Proje koordinasyonu

01.12. - 31.01.2005

dışarıdan  

IKK (Moosmüller)


IKK (Moosmüller / Roth),
GR1 / GR2, UK1 / UK2,
BG1 / BG2, TR1 / TR2
(=bütün ortak kuruluşlarla)

IKK (Moosmüller)

IKK (Moosmüller / Roth)


IKK (Hermeking)

 4 İlk çalışma
 toplantısı
 Almanya`da  

Protokol


Modülasyon
programının temel
taslağı

Homepage`in acılısı

Ara secimler

Çalışma toplantılarının
hazırlığı/organizasyonu

Çalışma Toplantıları / Temel taslağın
ön çalışması


Homepage`in acılısı

Monitoring / Ara Secimler

Ocak sonu
05

IKK (Hermeking)


Bütün ortaklardışarıdan

dışarıdan

 5 Modülasyon
 programının
 değerlendirilmesi

Modülasyon
programının kaba
taslağı

Modüllerin çözümüKoordinasyon/PM

01.03. - 30.04.2005

Bütün ortaklarIKK (Hermeking)

 
Safha II: Praktik deneme ve modülasyon programinin secimi

 6 GR `de ilk deneme
 (Multiplikatör talim ve
 terbiye) Yunanistan`da
 is toplantısı


Seçim Sonuçları

Protokol

GR`de hazırlık

Deneme sürecinin gerçekleştirilmesi  

Secim  

Iş toplantısı

05 Nisan
başı

GR1 / GR2 (federführend)

IKK (Roth)


dışarıdan

bütün ortaklar

 7 Modüller üzerine
 çalışma  

1. Modülasyon programı
çerçevesi hakkında
çalışma  

Proje planı

Modüller üzeri çalışma  Proje Koordinasyonu

01.05. - 31.05.2005

IKK (Roth) / dışarıdanIKK (Hermeking)

 8 Avrupa Komisyonu
 için ara rapor

Avrupa Komisyonu için
ara rapor

Proje secimi, Ara rapor

01.06. - 30.06.2005

dışarıdan

 9 ulusal öğretmen
 eğitimi çerçevesinde
 ilkokul öğretmenlerinin
 ikinci deneme süreci
 (toplam 9 tane)
Seçim Sonuçları

Proje planı

Organizasyon/deneme
sürecinin gerçekleştirilmesi

Secim

Proje koordinasyonu

01.06. - 31.07.2005

bütün ortaklar


bütün ortaklar

IKK (Hermeking)

 10 İngiltere’de üçüncü
 çalışma toplantısı

 

Is toplantısının
organizasyonu

Is toplantısı

Proje koordinasyonu

01.09. - 30.09.2005

GB1 / GB2


bütün ortaklarla

IKK (Hermeking)

 11 Multiplikatörler için el
 kılavuzu Öğretmenler
 için yardım kılavuzu  

Multiplikatörler için el
kılavuzu Öğretmenler
için yardım kılavuzu  

El kılavuzu üzerine çalışmalar
/ yardim kılavuzun hazırlanışı  


Proje koordinasyonu

01.10.2005 - 28.02.2006

IKK (Roth) / dışarıdan
bütün ortaklar


IKK (Hermeking)

 12 Bulgaristan’da
 dördüncü iş toplantısıProtokol

Hazırlık/organizasyon

Iş toplantısı

Mart 06

BG1 / BG2

Bütün ortaklar

 13 TR`deki üniversite
 öğrencileri ile çokkültürlü
 bir deneme süreci

Secim sonuçları

TR`de hazırlık/organizasyon

Yürütme

refakat/secim  

Proje koordinasyonu

01.03. - 30.04.2006

TR1 / TR2

IKK (Roth)

dışarıdan  

IKK (Hermeking)

 14 ulusal içeriğe intibak

İçerik

ulusal içeriğe intibak
(Avrupai boyutu)

Proje koordinasyonu

01.05. - 31.05.2006

Her ortak


IKK (Hermeking)

 15a Sonuç

Öğretim elemanları için
el kitabı Öğretmenler
için yardim kılavuzu

Revizyon

Son yazı işleri

Proje sonuçların
değerlendirmesi

Yazıların ve el kitabinin
tercümesi

Proje koordinasyonu

01.06.- 31.07.2006

IKK (Roth) / dışarıdan

dışarıdan

dışarıdan


GR1 /GR2, BG1 / BG2,
TR1 / TR2, UK1 / UK2

IKK (Hermeking)

 
Safha III: Sonuçların dağıtımı ve Projenin sonuç değerlendirmesi

 15b sonuçların kamuya
 sunulup yayımlanması

Download Homepage
El kılavuzu Öğretmenler
için yardım kılavuzu 5
dilde tercüme

Homepage`in aktif hale
getirilmesi


Değişik kanallarla dağıtımı

01.10.- 31.10.2006

dışarıdan  her ortak  

 16 Avrupa
 komisyonuna sonuç
 raporu

Sonuç raporu

Sonuç raporu

01.10. - 31.10.2006

dışarıdan

 17 Konu toplantısı*
 (*EU yardim
 etmediğinden sadece
 30.000 Euro`luk
 sponsor parası
 bulunduğunda
 yapılacaktır. Ancak
 hemen proje bitişinde
 yapılacak ve projenin
 dağıtımında katkısı
 olacaktır.)

Toplantı
Toplantı raporu

Toplantının organizasyonu
ve gerekleşmesi
Dokümantasyon

Kasım /
Aralık 06

IKK + ortaklar

 18 COMENIUS
 bilgisayar kursu
 teklifleri

Değerlendirme sonuçları

 

06 Aralık`tan
itibaren

Multiplikatörler

 19 uzun süreli
 sonuçlar: yukarda
 bahsedilen maddelerin
 kullanımı  

Değerlendirme sonuçları

 

Kış sonundan
itibaren
2006/07

Multiplikatörler

 

Design und Realisierung | www.KanterMedia.de | Kanter Media Deutschland